Programma Beeldhouwen in zachte steen voor Gevorderden 1:
Gezicht maken in Braziliaans speksteen: 3 bijeenkomsten


Samenvatting: Achtereenvolgend komen aan bod:

Welkom:
We
maken onze werkplekken: bokken plaatsen in kring.
We drinken dan koffie of thee en gaan de steen kiezen

Uitleg over: Gezicht maken:


Stukje theorie over gezichten en het maken van een gezicht in steen, de moeilijkheidsgraden die er zijn en de eenvoud die we nu kiezen.
Ik toon een aantal foto’s van gezichten en daarna een aantal beelden die er van gezichten zijn gemaakt door diverse kunstenaars, het blijven korte selecties. Ook bekijken we de gezichten en de verhoudingen van ons zelf en de medecursisten.
Verhoudingen, hoogte en diepte, wat steekt uit en wat is ingevallen enz….

Aan de slag: Aansluitend maken we ieder een papiermodel op het goede formaat en een duplicaat daarvan voor de steen die je gekozen hebt. We houden rekening met de verhoudingen, zoals eerder in de theorie werd genoemd. We knippen ons model. Uit het duplicaat knippen we de verschillende onderdelen: ogen-neus-mond.
Het getekende op maat gemaakte model brengen we over op de steen, eerst de buitenzijde, daarna brengen we de verhoudingslijnen aan met een potlood of krijtje. Vervolgens plaatsen we de uitgeknipte ogen-neus-mond op de goede plaats op de steen en tekenen de omtrekken. Dus nog geen details! We arceren de diepten (wat weggehaald moet worden.

Vormgeving in de steen: We gaan nu voorzichtig eerst de buitenrand van het gezicht met de platte beitel en klopper markeren, daarna de neus, daarna de wenkbrauwen en het oog, daarna de mond.
Zo nu weten we waar alles komt en bekijken we waar we diepte moeten maken en wat moet blijven staan en werken voorzichtig met de beitel verder. Eventueel kan er dan een pingat worden geboord, als je het gezicht op sokkel wilt zetten in bijeenkomst 5.
Na het beitelwerk maken we een foto.
Daarna maken we met kleine vijltjes verfijningen in diepte en brengen de details aan. Daarna volgt het schuur- en polijstproces, we laten het drogen en zetten het beeld in de was, zoals eerder geleerd.
http://www.loesvanhoof.nl/workshopsprogramma/koffie.gif
Let op: We drinken aan het begin en halverwege koffie/thee.
We beginnen op tijd en zetten onze eigen werkplek klaar vanaf de 2e bijeenkomst.
De stenen worden betaald op de 1e bijeenkomst.
De uitleg bestaat uit een mondeling en soms uit een digitaal stukje, ook doe ik alle handelingen geregeld voor en corrigeer ik jouw handelingen als dat nodig is.

Meenemen:

  oude kleding en/of schort

  schoenendoos

  1 oude keukendoek, voor inpakken speksteen

  als je het hebt: dun zandkussen (5 cm) 40x40 cm minimaal en een plastic zak die er

    omheen past.